14.06.24

Møderet for landsret

Efter gennemførelsen af sin anden prøvesag for Østre Landsret har advokat Henrik Bregnhøj Bøgeriis opnået møderet for landsret.

I sagen krævede lejeren et specifikt kælderrum, som vedkommende havde brugt siden 00’erne og frem til en vandskade i 2011. Efter skaden tog udlejeren kælderrummet i brug og tildelte lejeren et andet kælderrum. Lejekontrakten gav ikke lejeren brugsret til noget kælderrum. En enig boligret frifandt udlejeren med henvisning til Højesterets dom i U 2014.3499 H, da lejerens brug af kælderrummet indtil 2011 måtte betragtes som en brugsret indtil videre, som kunne bringes til ophør særskilt. Landsretten afsiger dom den 4. juli 2024.

“Det er noget helt specielt at opnå møderet for landsret, og jeg glæder mig over, at jeg fra i dag også kan føre mine klienters sager i landsretten i eget navn.”

Stort tillykke til Henrik!