07.05.24

Opnået møderet for Landsretten

Stort tillykke til Andreas Kolind Andersen, som nu kan fejre at have opnået møderet for Landsretten. Andreas fik sit (L), da han i dag bestod 2. prøvesag i en sag for Østre Landsret.

“Det er klart en milepæl at kunne tilføje et (L) til min titel og få mulighed for at følge mine klienter endnu tættere i deres retssager, inklusive eventuelle ankesager til Landsretten.”

Sagen drejede sig om ophævelse af et lejemål på grund af lejers fraflytning i utide, og om hvorvidt lejers samlevende kunne fortsætte lejemålet i henhold til den dagældende lejelovs § 77a (nu: § 166). Andreas repræsenterede udlejeren i sagen. Der afsiges dom den 4. juni.