15.12.23

Tættere på
advokattitlen

I slutningen af oktober var to af vores advokatfuldmægtige, Amalie Holten og Emilie Lerby, til den skriftlige advokateksamen, som de begge bestod. Vi ønsker dem stort tillykke med denne milepæl!

Udover den skriftlige eksamen, var Emilie Lerby ligeledes til sin retssagsprøve i november. Her repræsenterede hun udlejeren i en sag om opsigelse til eget brug. Under hovedforhandlingen kom boligretten med en tilkendegivelse, hvor de gav udlejeren medhold i, at opsigelsen var berettiget, baseret på en afvejning af parternes forhold. Vi ønsker Emilie stort tillykke med den beståede retssagsprøve! Amalies retssagsprøve er berammet til foråret, og vi ser frem til hendes fortsatte succes.