19.01.24

Velkommen til Christian og Natalie
i Husen Advokaters procesteam
Velkommen til
Christian og Natalie
i Husen Advokaters procesteam

Vidste du, at Husen Advokater altid har mere end 600 retssager verserende for domstolene? Det svarer til 40 retssager per advokat i huset. Det er også forklaringen på, at vi konstant er opdateret på udviklingen af det processuelle område og retsplejen.

Vores procesteam fungerer som en central vidensbank, der har til formål at understøtte og styrke vores ekspertise inden for processuelle spørgsmål. Dette opnås gennem en række initiativer, herunder interne kurser, faglig briefing, processpil og løbende sparring.

Vi har for nylig budt velkommen til to nye medlemmer i teamet: Christian Schneider og Natalie Goth Paaschburg. Procesteamet består derudover af følgende medlemmer: Kristian Paaschburg, Asger Birkegaard og Adam Apel Ashtiani.