Case
07.07.23

Boligselskab frifindes i sag om erstatning
for medicinudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

I sidste måned bestod vores advokatfuldmægtige, Sofie Marie Hvid Trebbien-Søndergaard, sin retssagsprøve i Helsingør. Hun repræsenterede udlejer, som er et alment boligselskab, i en sag om erstatning for medicinudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på grund af skimmelsvamp i en almen bolig. Efterfølgende har retten tilkendegivet, at boligselskabet ikke har handlet på en måde, der gør dem erstatningsansvarlige over for lejer, og dermed frifindes boligselskabet.

Afgørelsen er i tråd med hidtidig praksis, hvorefter lejer ikke tilkendes erstatning, når udlejer agerer rettidigt i tilfælde af skimmelsvamp.