Case
16.09.16

Fortrykte vilkår ugyldige

Østre Landsret fastslog ved dom af 2. marts 2016, at vejledningen er en del af den samlede typeformular A, og at manglende udlevering af vejledningen til typeformularen derfor medfører, at lejeaftalen er indgået på en uautoriseret blanket. Østre Landsret fandt på denne baggrund, at de fortrykte bestemmelser i standardblanketten, der pålagde lejer større forpligtelser eller gav lejer mindre rettigheder end angivet i loven, var ugyldige.

Manglende udlevering af vejledning har som udgangspunkt ikke betydning for vilkår der er indsat i standardblankettens § 11. Dette fremgår af Højesterets dom af 23. juni 2015, hvor det udtaltes, at vilkår i standardblankettens § 11 er individuelle bestemmelser, der gælder uanset at lejeaftalen er indgået på en uautoriseret blanket.

For spørgsmål vedrørende dommen kan der rettes henvendelse til partner, advokat (L), Katja Paludan, kpa@husenadvokater.dk, tlf. 33 32 26 26.