Case
16.01.24

Gældsbrev ikke ugyldigt

Et gældsbrev udgør et stærkt bevis for, at der mellem to parter er etableret et gældsforhold, der skal tilbagebetales. Hvis skyldneren undlader at betale, kan fogedretten bistå med at gennemtvinge betalingen. Aftaleloven indeholder imidlertid en række bestemmelser, der har til formål at beskytte mod udnyttelse af personlige eller økonomiske vanskeligheder. Disse bestemmelser kan føre til, at et gældsbrev bliver ugyldigt, men det kræver stærke beviser. Dette har landsretten endnu engang fastslået i en ny kendelse vedrørende et gældsbrev.

Gældsbrevet blev oprettet mellem to personer i forbindelse med en samlivsophævelse. Den ene (”M”) forlod forholdet med en betydelig gæld, der var opstået under samlivsforholdet. Formålet med gældsbrevet var at afregne den del af gælden, som kun M hæftede for. Senere nægtede den anden (”K”) dog at betale i overensstemmelse med gældsbrevet, med henvisning til bestemmelserne i aftaleloven om ugyldighed på grund af udnyttelse af personlige vanskeligheder på tidspunktet for underskrivelsen. Desuden gjorde K gældende, at der ikke var ydet en modydelse for gældsbrevet, og at det derfor ville være i strid med almindelig hæderlighed at opretholde gældsbrevet.

Gældsbrevet blev underskrevet i overværelse af vitterlighedsvidner, og landsretten afviste alle indsigelser mod gældsbrevet. Landsretten fandt det derfor ikke dokumenteret, at der på tidspunktet for underskrivelsen af gældsbrevet forelå en situation, der kunne karakteriseres som udnyttelse af personlige eller økonomiske vanskeligheder. Derudover fandt landsretten ikke, at der generelt var redegjort for forhold, der kunne medføre, at gældsbrevet skulle være ugyldigt.

Sagen blev ført af advokat Malene Løkkegaard.