Case
24.08.15

Hvornår er et anbefalet påkrav "kommet frem"

Der har siden Højesterets kendelse af 31. marts 2015 i sag 232/2013 været nogen usikkerhed om, hvornår et påkrav må anses for kommet frem til modtageren.

Denne usikkerhed må nu anses for fjernet ved Højesterets kendelse af 14. august 2015 i sag 217/2014.

Sagen og kendelsen:

Udlejeren af to erhvervslejemål havde ophævet lejemålene som følge af lejerens betalingsmisligholdelse. Påkrav og ophævelse var fremsendt med anbefalet og almindelig post. Lejeren protesterede, og anførte, at han først havde fundet udlejerens betalingspåkrav oven på brevkasseanlægget ved indgangen til ejendommen, hvor lejemålene var beliggende, samme dag som han havde betalt den skyldige leje. Hovedspørgsmålet i sagen var, hvornår udlejerens breve med betalingspåkrav og ophævelse måtte anses for at være kommet frem til lejeren.

Højesteret udtalte generelt, at et brev til en lejer med betalingspåkrav eller ophævelse af lejemålet, som udlejer har adresseret korrekt og sendt både som almindelig og anbefalet post, som udgangspunkt må anses for at være kommet frem til lejeren den dag, hvor brevet og meddelelsen om det anbefalede brev ved normal postbesørgelse er afleveret på adressen, herunder i brevkasse, og at dette gælder, uanset at lejer undlader at afhente det anbefalede brev på posthuset. Højesteret udtalte endvidere, at udgangspunktet må fraviges, f.eks. hvis postbesørgelsen ikke er normal, eller hvis udlejeren ved eller burde vide, at særlige forhold hos lejeren såsom bortrejse eller hospitalsindlæggelse kan bevirke, at han ikke ser posten.

I sagen fastslog Højesteret, at udlejerens breve med betalingspåkrav og ophævelse var kommet frem til lejeren henholdsvis den 14. og 20. november 2013. Idet lejeren først betalte restancen den 25. november 2013, var udlejerens ophævelse af 19. november 2013 gyldig. Udlejers anmodning om udsættelse af lejeren kunne derfor fremmes ved fogedretten. Landsretten var kommet til samme resultat.

Sagens betydning:

Højesterets kendelse gør hermed endeligt op med, hvornår et påkrav sendt anbefalet og med almindelig post må anses for kommet frem til modtageren.

Såfremt et påkrav sendes med anbefalet post må det anses for kommet frem, til modtageren den dag, hvor brevet og meddelelsen om det anbefalede brev ved normal postbesørgelse er afleveret på adressen, herunder i brevkasse, og at dette gælder, uanset at lejer undlader at afhente det anbefalede brev på posthuset.

Husen Advokater repræsenterede udlejeren, SEB Ejendomme I A/S, ved advokat Anne Louise Husen.

Er der spørgsmål til kendelsen, kan sådanne rettes til Partner, advokat (H), Anne Louise Husenalh@husenadvokater.dk.