Case
22.09.16

Lejemål i blandede ejendomme

Ønsker man som enten lejer eller udlejer at regulere lejen til det lejedes værdi i en småejendom (en ejendom der den 1. januar 1995 indeholdt maksimalt 6 beboelseslejligheder) skal man for at løfte bevisbyrden fremlægge sammenligningslejemål. Den særlige bevisregel i boligreguleringslovens § 29 c, 3. pkt., hvorefter lejemål beliggende i blandede småejendomme skal sammenlignes med lejemål beliggende i tilsvarende blandede omkostningsbestemte ejendomme, har gjort det meget vanskeligt at løfte denne bevisbyrde. Både Østre Landsret såvel som Vestre Landsret har for nyligt afgjort sager om bevisreglens betydning.

Vestre Landsret har netop afgjort en sag om bevisreglens betydning i en ejendom, der alene bestod af boliglejemål. Ved afgørelsen i U 2016.2020 V fastslås det, at denne bevisregel ikke går længere end ordlyden. Ved fastsættelsen af lejen i en småejendom bestående af ren beboelse, kan der i sammenligningsgrundlaget dermed også indgå lejemål beliggende i blandede omkostningsbestemte ejendomme, dvs. ejendomme med både beboelse og erhverv. Procesbevillingsnævnet har den 15. juni 2016 givet tilladelse til anke af dommen til Højesteret.

For spørgsmål vedrørende dommen kan der rettes henvendelse til partner, advokat (L), Katja Paludan, kpa@husenadvokater.dk, tlf. 33 32 26 26.