Case
08.12.23

Manglende partshøring medførte
at nævnsafgørelse var ugyldig
Manglende partshøring medførte at nævnsafgørelse var ugyldig

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt huslejenævnets afgørelse vedrørende en varslet lejestigning i en omkostningsbestemt ejendom skulle ophæves som ugyldig og hjemvises til fornyet behandling i huslejenævnet som følge af manglende partshøring.

I huslejenævnets afgørelse fremgik det, at huslejenævnet havde lagt til grund, at en tidligere afgørelse, hvor huslejenævnet i samme ejendom havde besluttet at nedsætte en række budgetposter i det omkostningsbestemte budget, ikke var blevet indbragt for retten og derfor kunne lægges til grund for huslejenævnets afgørelse i den aktuelle sag. Huslejenævnet havde ikke partshørt udlejer herom.

Udlejer gjorde efterfølgende huslejenævnet opmærksom på, at den tidligere afgørelse fra 2020 var blevet indbragt for boligretten, og at huslejenævnets afgørelse i den forbindelse var blevet omgjort. På trods af dette afviste huslejenævnet udlejers genoptagelsesanmodning vedrørende den aktuelle sag.

Boligretten og landsretten konkluderede, at huslejenævnet burde have genoptaget sagen til fornyet behandling på baggrund af manglende partshøring af udlejer i forhold til de fejlagtige oplysninger. Derfor hjemviste boligretten huslejenævnets afgørelse til fornyet behandling i huslejenævnet, hvilket landsretten stadfæstede.

Sagen blev ført af advokat Katja Paludan og advokat Andreas Kolind Andersen. Har du spørgsmål vedrørende sagen, kan du kontakte Katja Paludan på kpa@husenadvokater.dk.