Case
07.02.20

Bistod H.L. Holding A/S med delsalg af
selskabet P.L. Schmidt A/S

Husen Advokater bistod H.L. Holding A/S med delsalg af selskabet P.L. Schmidt A/S, som driver virksomhed med industrilakering

Husen Advokater bistod H.L. Holding A/S med delsalg af selskabet P.L. Schmidt A/S, som driver virksomhed med industrilakering. Selskabet har tilknyttede virksomheder i både Letland og Litauen, hvor der også skete deloverdragelse til den nye medejer.

Vi bistod med udarbejdelse og forhandling af hensigtserklæring mellem parterne, forhandling af overdragelsesaftalen, udarbejdelse af ejeraftaler og direktørkontrakter, mv. Sideløbende med salget sikrede og koordinerede vi desuden effektueringen af selskabshandlerne i de to baltiske lande.

Kontakt venligst advokat Naja Retbøll med evt. spørgsmål om køb og salg af virksomheder – på tlf. 60 15 25 63, eller på nr@husenadvokater.dk.