Case
29.11.13

Rådgiveransvar - stor voldgiftssag vundet

Husen Advokater vinder den hidtil største voldgiftssag herhjemme. Sagen har verseret gennem 5 år.

Husen Advokater repræsenteret ved advokat Klaus Kastrup-Larsen og Delacour repræsenteret ved advokat Lars Gregersen har sammen henover sommeren bistået en totalrådgiver i en voldgiftssag, som i omfang er den hidtil største ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Sagen omhandler i korte træk ansvar for forsinkelse i et stort byggeri med flere storentreprenører, 4 bygherrer og flere rådgiverteams. To af storentreprenørerne anlagde sag mod de fire bygherrer, og bygherrerne anlagde herefter sag mod totalrådgiver med påstand om friholdelse for storentreprenørernes forsinkelseskrav.

Over 8 uger og med gennemgang af 30.000 siders bilag blev sagen behandlet i Voldgiftsretten i sommeren 2013, og Voldgiftsretten har netop afsagt kendelse, hvorefter totalrådgiver blev fuldstændigt frifundet. Voldgiftsretten fandt, at der ikke var begået erstatningspådragende fejl fra rådgivernes side, og Voldgiftsretten tilkendte tilmed rådgiverne honorar for den forlængede byggetid.

Sagen har verseret ved Voldgiftsretten i 5 år og kendelsen har været ventet med stor spænding blandt både entreprenører, bygherrer og rådgivere, og resultatet må siges at være særdeles godt for rådgiverne.

Er der spørgsmål til kendelsen, kan sådanne rettes til advokat (H), partner Klaus Kastrup Larsenkkl@husenadvokater.dk, tlf.: 40 84 15 32.