Case
28.04.21

Sammenskrivning af lejelovene
- ressourcespild?

I forbindelse med sammenskrivningen af lejelovgivningen har Husen Advokater ved Anne Louise Husen, Katja Paludan og Susanne Andreá Roug bidraget med høringssvar til lovforslagene.

Omend enhver praktikker kan tilslutte sig forenkling og modernisering af lejelovgivningen, så kræver det omtanke at kaste sig ud i et projekt med en sammenskrivning af et komplekst lovområde – især når det ikke er hensigten at lave materielle ændringer i reglerne. Det bør overvejes, om formålet reelt kan bære omkostningerne og ressourcerne dertil. Af samme årsag har vi i høringssvaret anbefalet at sammenskrivningen droppes nu, og at man i stedet bruger den som udgangspunkt for en omskrivning, hvor den tilpasses nutiden.