Case
07.02.20

Bistod Skou Gruppen A/S med køb af en
større udlejningsejendom

Husen Advokater bistod Skou Gruppen A/S med køb af en større udlejnings-ejendom i København.

Husen Advokater bistod Skou Gruppen A/S med køb af en større udlejningsejendom i København. Efter købet har vi bistået med ejendommens udvikling, bl.a. ved at gennemføre en byfornyelse med etablering af tagboliger og modernisering af de eksisterende lejemål.

Efter udviklingen bistod vi desuden med salg af den udviklede ejendom til en national investor for et trecifret millionbeløb.