Ny politisk aftale skal sikre ro på andelsboligmarkedet

Erhvervsministeriet har netop præsenteret en ny politisk aftale under navnet mere robuste andelsboligforeninger. Aftalen er indgået mellem regeringspartierne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti og indeholder 16 tiltag, der samlet skal bidrage til at stabilisere markedet og sikre en mere robust andelsboligsektor.

Med aftalen skærpes kravene til andelsboligforeningens stiftelses- og finansieringsgrundlag, idet lånegrænsen for afdragsfrihed ved stiftelsen af foreningen reduceres fra 80 pct. til 40 pct. af foreningens lån. Derudover indføres krav om andelshaverens egenfinansiering på 5 pct. samtidig med, at forældelsesfristen for de finansielle rådgiveres ansvar forlænges fra 3 til 6 år. Med aftalen indføres derudover skærpede krav til de omdiskuterede valuarvurderinger med henblik på at gøre disse mere retvisende.

Endeligt behandler aftalen spørgsmålet om andelshavernes position, når disse er overgået til lejere efter ABL § 4. Ifølge aftalen skal lejen for de tidligere andelshavere fastsættes som en gennemsnit af boligafgiften i de seneste 4 år inden foreningens opløsning. Derudover vil den ny ejer af ejendommen ikke kunne stille krav om betaling af forudbetalt leje eller depositum. Det anføres dog, at denne ændring i retstilstanden kun skal gælde i 6 år og at lejelovgivningens regler herefter skal gælde på alle lejeforholdene imellem de tidligere andelshavere og den ny ejer af ejendommen.

Læs hele aftalen her.

Husen Advokater følger udviklingen på dette område tæt og står i øvrigt til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål til den nye aftale.

Spørgsmål kan rettes til partner, advokat (L), Katja Paludan, kpa@husenadvokater.dk, tlf. 33 32 26 26.