Årets
medarbejder-
tilfredshed

30.05.23

Karrierespor åbner
vejen til partnerkredsen
Karrierespor åbner
vejen til partnerkredsen

16.05.23

Store bededag består
- også efter 2023

04.05.23

Dialog sikrer den gode
overgang fra barsel

01.05.23

Velkommen til Annesofie og Emilie Velkommen til Mathilde

20.04.23

Vi gør os umage med vores samfundsansvar

14.04.23

Velkommen til Annesofie og Emilie

03.04.23

Medhold i sag om værneting og lovvalg

01.03.23

MØD VORES PROCESTEAM

21.02.23

ET STORT VELKOMMEN
TIL LOTTE HOLM
ET STORT VELKOMMEN
TIL LOTTE HOLM

08.02.23

VELKOMMEN TIL
AMALIE & CAROLINE
VELKOMMEN
TIL AMALIE &
CAROLINE

09.01.23

Stort tillykke til Asger Birkegaard og Casper Kowalczyk Stort tillykke til Asger Birkegaard og Casper Kowalczyk

02.01.23

Ny afgørelse om eksklusiv brugsrettighed i andelsboligforeninger Ny afgørelse om
eksklusiv
brugsrettighed i
andels-
boligforeninger

21.09.22

Stort tillykke Susanne Andréa Roug

11.08.22

Stort tillykke til Malene Løkkegaard

02.06.22

Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens dom i sagen om branden på Experimentarium i april 2015

17.05.22
Job

Judy Jakobsen deponerer sin bestalling

22.04.22

Stort tillykke til Casper Kowalczyk

05.04.22

KRISTOFFER
ER NU
BESKIKKET
SOM
ADVOKAT

08.02.22

Tillykke Tillykke
til Emilie
Lerby

03.02.22

Mit Italienske Slot A/S Mit Italienske Slot A/S

13.12.21

VI FEJRER 50 ÅRS MEDLEMSKAB AF DET GLOBALE NETVÆRK THE PARLEX GROUP VI FEJRER 50 ÅRS MEDLEMSKAB
AF DET GLOBALE NETVÆRK
THE PARLEX GROUP

26.05.21

FORMAND OG RÅDGIVENDE ADVOKAT KAN BINDE EN ANDELSBOLIGFORENING
– OGSÅ SELVOM VEDTÆGTERNE FRAVIGES
FORMAND OG
RÅDGIVENDE ADVOKAT
KAN BINDE EN
ANDELSBOLIGFORENING
– OGSÅ SELVOM
VEDTÆGTERNE FRAVIGES

21.05.21

SAMMENSKRIVNING AF LEJELOVENE
– RESSOURCESPILD?
SAMMEN-SKRIVNING AF LEJELOVENE – RESSOURCESPILD?

28.04.21

ANDREAS
ER NU
BESKIKKET
SOM
ADVOKAT

09.10.20

MØD
VORES
NYE
ADVOKAT
HENRIK

01.09.20

STORT TILLYKKE
TIL SOFIE
SOM NU ER
BLEVET ADVOKAT—
FULDMÆGTIG

01.09.20

Vi byder velkommen til Emilie & Johan VI BYDER
VELKOMMEN TIL
EMILIE & JOHAN

01.05.20

Vi har fortsat rygende travlt og glæder os til at blive flere på kontoret.

Dom

Tvist om ekstern andelshaver

07.02.20

Ekstern andelshavers erhvervelse af andelsbolig var ikke ugyldig, og der var ikke grundlag for eksklusion.

Vi byder velkommen til Sophia & Sofie VI BYDER
VELKOMMEN TIL
SOPHIA & SOFIE

01.02.20

Vi løber stærkt! Det betyder nye kollegaer.

 

01.12.19

Tillykke til Asger med
den opnåede møderet
for Landsretten.

Dom

Totalrådgiver
frifundet

15.10.19

Totalrådgiver frifundet i sag om utætheder
i et større bassin i en zoologisk have

Dom

UDLEJER HAVDE IKKE GIVET AFKALD PÅ AT KRÆVE LEJEREGULERING

16.01.19
Dom

FORTOLKNING AF
OPLYSNINGS-
PLIGTEN

06.11.18

LOVÆNDRING STILLER NYE KRAV TIL ANDELSBOLIGSEKTOREN LOVÆNDRING STILLER NYE KRAV TIL ANDELSBOLIG-SEKTOREN

24.05.18

HUSEN ADVOKATER UDTALER SIG OM VILKÅRENE I ADVOKATBRANCHEN UDTALELSE OM
VILKÅRENE I
ADVOKAT-BRANCHEN

22.01.18

UGYLDIGHEDS-VIRKNING VED MANGLENDE ORIENTERINGS-SKRIVELSE

19.12.17

ERSTATNING FOR UDGIFTER TIL BEKÆMPELSE AF SKADEDYR

13.11.17
Dom

AFTALEFORTOLKNING I LEJERETTEN AFTALE-FORTOLKNING I LEJERETTEN

28.09.17
Dom

ANDELSHAVERE OVERGÅR IKKE TIL AT VÆRE LEJERE

25.09.17

HUSEN ADVOKATER I INVESTER FOKUS

18.09.17

TOTALRÅDGIVER FRIFUNDET

07.09.17

Sag om utætheder i et større bassin i en zoologisk have

Dom

NY DOM OM DÆKNING AF UDGIFTEN FOR HUSLEJETAB OG GENHUSNING VED BRANDSKADER DÆKNING AF UDGIFTEN FOR HUSLEJETAB VED BRANDSKADER

18.01.17

ANSVAR FOR UFORUDSETE JORDBUNDSFORHOLD ANSVAR FOR UFORUDSETE JORDBUNDS-FORHOLD

05.12.16

VEDTAGET LOV OM LOVLIGGØRELSE AF KAPITALEJERLÅN M.V.

02.12.16

LOVFORSLAG OM LOVLIGGØRELSE AF KAPITALEJERLÅN M.V.

18.10.16

UDLEJNING AF ET GENNEMGRIBENDE MODERNISERET LEJEMÅL

17.10.16
Dom

LEJEMÅL I BLANDEDE EJENDOMME

22.09.16
Dom

FORTRYKTE VILKÅR UGYLDIGE

16.09.16

Hvis udlejer ikke har udleveret vejledningen til typeformularen

Dom

DER KAN IKKE OPKRÆVES PBS-GEBYR UD OVER LEJEN

22.08.16

Højesterets dom

DET ER NU IGEN MULIGT AT TILDELE SKATTEBEGUNSTIGEDE MEDARBEJDERAKTIER SKATTE-BEGUNSTIGEDE MEDARBEJDER-AKTIER

23.05.16

HUSEN ADVOKATER UDTALER SIG OM K/S-INVESTERINGER I FAST EJENDOM

03.02.16

ÆNDRINGER I
REGLERNE FOR
ANSÆTTELSES-
KLAUSULER

06.01.16
Dom

Ny Højesteretsdom

08.12.15

Virksomheds–overdragelseslovens rækkevidde ved leverandørskifte

BEHOV FOR NYE ANSÆTTELSES-AFTALER

16.11.15

Eller tillæg til eksisterende aftaler fra 1. Januar 2016

NY PRINCIPIEL DELVOLDGIFTS-KENDELSE

21.09.15

Vedr. forsinkelse på et anlægsbyggeri

HVORNÅR ER ET ANBEFALET PÅKRAV ”KOMMET FREM”

24.08.15

Se Højesterets kendelse her

ANSÆTTELSES-RETLIGE LOVÆNDRINGER I 1. KVARTAL 2015 ANSÆTTELSES-RETLIGE LOVÆNDRINGER I
1. KVARTAL 2015

10.03.15

TOTALRÅDGIVER FRIFUNDET I SAG OM KENDT MEDIEHUS

27.02.14

RÅDGIVERANSVAR — STOR VOLDGIFTSSAG VUNDET

29.11.13
Der er ingen nyheder, der matcher din søgning

Årstal